1
από Ασημακόπουλος Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Αναπτυξιακός Σχεδιασμός...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Αναπτυξιακός Σχεδιασμός...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου