1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Αναπτυξιακός Σχεδιασμός...

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Αναπτυξιακός Σχεδιασμός...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο