1
από Walther R., Houriet B., Isler W., Moia P., Klein J.-F.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Αναρτημένες γέφυρες:Γεφυροποιία...

Βιβλίο
2
από Μπουλούκου Μαρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Αναρτημένες γέφυρες:Γεφυροποιία...

Διπλωματική Εργασία
3
από Σοφού Αν.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Αναρτημένες γέφυρες:Γεφυροποιία...

Διπλωματική Εργασία
4
από Walther R., Houriet B., Isler W.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Αναρτημένες γέφυρες:Γεφυροποιία...

Βιβλίο
5
από Μιχάλτσος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Θέματα: '; ...Αναρτημένες γέφυρες:Γεφυροποιία...

Διδακτορική Διατριβή
6
από Matildi P., Mele M., Foti C., Sollazzo A.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Θέματα: '; ...Αναρτημένες γέφυρες:Γεφυροποιία...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Θέματα: '; ...Αναρτημένες γέφυρες:Γεφυροποιία...

Συμπόσιο