Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική 57 Αποκατάσταση κτιρίων:Αρχιτεκτονική 48 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική 44 Συντήρηση κτιρίων:Αρχιτεκτονική 43 Επαναχρησιμοποίηση κτιρίων:Αρχιτεκτονική 41 Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 16 Συντήρηση κτιρίων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 13 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Ημερίδα
2
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Συνέδριο
5
από Μιχαηλίδης Χρήστος, Ξυδάς Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
8
από Sharpe G.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
9
από Μουτσόπουλος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
10
από Μωυσιάδου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Διπλωματική Εργασία
11
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Συνέδριο
12
από Michieletto Piero, Morelli Marina
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Διεθνής συνάντηση
15
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Σεμινάριο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Σεμινάριο
17
από Μαστέλλος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Διπλωματική Εργασία
18
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο