2
από Γκόγκας Περικλής
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ανατολική Μακεδονία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
8
από Παπαδημητρίου Δημήτρης Αρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Σιδηροδρομικό δίκτυο Ανατολική Μακεδονία - Θράκη...

Βιβλίο
9
από Κατσιμίγκας Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Ανατολική Μακεδονία...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Ανατολική Μακεδονία...

Φυλλάδιο
11
από Μπρης Θ., Στοϊμενίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Ανατολική Μακεδονία...

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Ανατολική Μακεδονία...
Το πλήρες κείμενο

16
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Ανατολική Μακεδονία...

Φυλλάδιο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Ανατολική Μακεδονία...

Φυλλάδιο
19
από Βάττη-Βυζοβίτη Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Ανατολική Μακεδονία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας