3
από Κατσαρώνας Π., Καλιαμπέτσος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Ανισόπεδοι Οδικοί Κόμβοι...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Φράγκος Α., Τερζή Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Ανισόπεδοι Οδικοί Κόμβοι...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
8
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Ανισόπεδοι Οδικοί Κόμβοι...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Νικηφοριάδης Αγγελος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Ανισόπεδοι Οδικοί Κόμβοι...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
11
από Δαλαβέρας Α., Χαραλαμπίδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Ανισόπεδοι Οδικοί Κόμβοι...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
12
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Ανισόπεδοι Οδικοί Κόμβοι...

Σεμινάριο