3
από Shimomura Takumi
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Ανοξείδωτος Χάλυβας...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
...Ανοξείδωτος Χάλυβας...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
8
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Ανοξείδωτος Χάλυβας...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
9
από Βαλσαμίδης Α., Τσαγκαράκης Δημήτριος.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Ανοξείδωτος Χάλυβας...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
10
από Χαμάκος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Ανοξείδωτος Χάλυβας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Ανοξείδωτος Χάλυβας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
12
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Ανοξείδωτος Χάλυβας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας