1
από Στεφάνου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Αντίπαλες Πόλεις...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Πατέλλης Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Αντίπαλες Πόλεις...
Το πλήρες κείμενο

Διάλεξη
4
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Αντίπαλες Πόλεις...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη