2
...Αποβιομηχάνιση...

Εισήγηση ημερίδας
4
από Πετμεζίδου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Αποβιομηχάνιση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
6
από Γεωργούλης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Αποβιομηχάνιση...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
7
από Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Αποβιομηχάνιση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Αναστασίου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Αποβιομηχάνιση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Παπαγιαννάκης Λευτέρης
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Αποβιομηχάνιση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
10
...Αποβιομηχάνιση...

Ημερίδα