6
8
από Πάττας Χρήστος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Αποθήκες...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Σταθόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Αποθήκες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
10
Αρχιτέκτονας: Μουσουδάκης Ν.
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ακτή Αλκίμων
...Αποθήκες...

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ευπλοίας, (Πειραιάς)
...Αποθήκες...

Κτίριο