1
...Απτερα (Νομός Χανίων)...

Βιβλίο
2
...Απτερα (Νομός Χανίων)...

Βιβλίο
3
από Νινιού-Κινδελή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Απτέρα Αρχαιοτητες...

Βιβλίο
4
από Μούγιου Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Απτέρα Αρχαιοτητες...

Διπλωματική Εργασία