1
...Απτερα (Νομός Χανίων)...

Βιβλίο
2
...Απτερα (Νομός Χανίων)...

Βιβλίο
3
από Βλάσσης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Απτέρα Αρχαιοτητες...

Διπλωματική Εργασία
4
από Νινιού-Κινδελή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Απτέρα Αρχαιοτητες...

Βιβλίο
5
από Μούγιου Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Απτέρα Αρχαιοτητες...

Διπλωματική Εργασία