1
από Βλάσσης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Απτέρα Αρχαιοτητες...

Διπλωματική Εργασία
2
από Νινιού-Κινδελή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Απτέρα Αρχαιοτητες...

Βιβλίο
3
από Μούγιου Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Απτέρα Αρχαιοτητες...

Διπλωματική Εργασία