1
...Απτερα (Νομός Χανίων)...

Βιβλίο
2
...Απτερα (Νομός Χανίων)...

Βιβλίο
3
από Μούγιου Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Απτέρα Αρχαιοτητες...

Διπλωματική Εργασία