5
από Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Απόβλητα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Αμπατζόγλου Γιώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Απόβλητα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Χιονίδης Σάββας
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Απόβλητα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Απόβλητα...

Ημερίδα
13
από Schick Peter
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Απόβλητα...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Φάμελλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Απόβλητα...

Εισήγηση ημερίδας