1
από Παπαδοπούλου Β., Γεωργιάδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Απόσταξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Κόκκορης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Απόσταξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
3
από Seader J.D., Henley E.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Απόσταξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
4
από Humphrey J.L., Keller G.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Απόσταξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Απόσταξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Απόσταξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Απόσταξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
8
από Winkle Mat.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Απόσταξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
9
από STRIGLE RALP
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Απόσταξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Απόσταξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
11
από Hong C.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Απόσταξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
12
από Τσίτσης Διομήδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Απόσταξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
13
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Θέματα: '; ...Απόσταξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Συμπόσιο
14
από Σαραβάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Θέματα: '; ...Απόσταξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο