1
από Λιοσάτου Ευτυχία
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Αργοστόλι (Νήσος Κεφαλλονιά)...

Μελέτη
2
από Μακρής Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Αργοστόλι (Νήσος Κεφαλλονιά)...

Διπλωματική Εργασία
3
από Μπεριάτος Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Αργοστόλι (Νήσος Κεφαλλονιά)...

Βιβλίο
4
από Ξύδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Αργοστόλι (Νήσος Κεφαλλονιά)...

Βιβλίο
5
από ΚΡΙΕΖΗΣ Μ.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Αργοστόλι (Νήσος Κεφαλλονιά)...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Αργοστόλι (Νήσος Κεφαλλονιά)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Αργοστόλι (Νήσος Κεφαλλονιά)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
...Αργοστόλι (Νήσος Κεφαλλονιά)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
...Αργοστόλι (Νήσος Κεφαλλονιά)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Εταιρεία Ηλεκτροφωτισμού Αργοστόλι 1902-1903 Διευθυντής...

Μηχανικός