1
από Μπόζης Δημήτρης, Ντένη Κορνηλία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Αρδευση...

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Μπέλεσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Αρδευση...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
4
από Θεοχάρη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Αρδευση...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
6
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Αρδευση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
10
από Καλαβρουζιώτης Ιωάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Αρδευση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Κατσιφαράκης Κώστας Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Αρδευση...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
17
από Κατσιφαράκης Κώστας Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Αρδευση...

Εισήγηση σεμιναρίου
19
...Αρδευση...

Μελέτη