1
Αρχιτέκτονας: Καυταντζόγλου Λύσσανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα
Θέματα: '; ...Αρσάκειο Παρθεναγωγείο...

Κτίριο
3
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Αρσάκειο Αθήνα 1910-1913...

Μηχανικός