1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Αρτα...
Το πλήρες κείμενο

2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Αρτα...
Το πλήρες κείμενο

4
από Μπακόλας Στέφανος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Αρτα...

Διπλωματική Εργασία
5
από Τρομπούκη Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Αρτα...

Διπλωματική Εργασία
6
από Μουτσόπουλος Νικόλαος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Αρτα...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Αρτα...

Φυλλάδιο
8
από Πλαϊνης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Αρτα...

Εισήγηση σεμιναρίου
11
από Ευσταθίου Ανδρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1955
...Αρτα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
Πολιτικός Μηχανικός
...Αρτα...

Μηχανικός