2
από Μακρυωνίτης Γεώργιος (Τζώρτζης) Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική Δωδεκάνησα...

Βιβλίο
3
από Κολώνας Βασίλης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική Δωδεκάνησα...

Βιβλίο
4
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1950
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική Δωδεκάνησα...

Βιβλίο