3
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Αρχιτεκτονική Κληρονομιά...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο του συνοδευτικού υλικού

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Αρχιτεκτονική Κληρονομιά...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Αρχιτεκτονική Κληρονομιά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού