1
Αρχιτέκτονες: Αργυρόπουλος Θαλής, Δεκαβάλλας Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα (Κολωνάκι), Δεινοκράτους, Λουκιανού και Κλεομένους
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο
2
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο