1
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου 28
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Παρασσίου
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο