1
Αρχιτέκτονες: Μυλωνάς Παύλος, Φατούρος Δημήτρης, Μουτσόπουλος Νίκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 50
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Φατούρος Δημήτρης
Διεύθυνση: Πειραιάς
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο