1
Αρχιτέκτονες: Μανιδάκης Μιχάλης, Χαριτάτος Χάρης
Διεύθυνση: Σχοινιάς
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Δούρας Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μαυρομιχάλη και Ναυαρίνου
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Μητσάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Κωλέττη και Σουλτάνη
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Καραντινός Πάτροκλος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ν. Καλλισπέρη και Καρυάτιδων
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο