101
Αρχιτέκτονας: Βαλεντής Θουκυδίδης
Διεύθυνση: Αθήνα, Ομόνοια
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο
102
Αρχιτέκτονες: Ιωάννου Μπάμπης, Σωτηρόπουλος Τ., Van Gilder Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Βουλιαγμένη
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο