1
από Πλακίδης Σ. Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Θέματα: '; ...Εθνικό Αστεροσκοπείο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
από Ευστρατιάδης Γρηγόρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1954
Θέματα: '; ...Εθνικό Αστεροσκοπείο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
Στοιχεία έκδοσης: 1947
Θέματα: '; ...Αστεροσκοπείο Ινστιτούτου Καλιφόρνιας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Φλώρης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1935
Θέματα: '; ...Αστεροσκοπείο Griffith...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού