1
από Πλακίδης Σ. Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Θέματα: '; ...Εθνικό Αστεροσκοπείο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
από Ευστρατιάδης Γρηγόρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1954
Θέματα: '; ...Εθνικό Αστεροσκοπείο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού