1
από Γαλάνης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Αστικές συγκοινωνίες...
Το υλικό της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Αστικές Συγκοινωνίες...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

4
από Bishop Richard, Murray Daniel C., McDonald William, Hickman Jeff, Bergoffen Gene
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Αστικές συγκοινωνίες...

Διεθνείς οργανισμοί
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Αστικές Συγκοινωνίες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Αστικές Συγκοινωνίες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Αστικές Συγκοινωνίες...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

Ημερίδα
10
από Pisarski Alan E.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Αστικές συγκοινωνίες...

Διεθνείς οργανισμοί
11
από Τζιβελού Νέλλη, Καλαπούτη Αλεξάνδρα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Αστικές Συγκοινωνίες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Τόσκας Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Αστικές Συγκοινωνίες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Παπαδημητρίου Στράτος.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Αστικές Συγκοινωνίες...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
14
από Παπαδάκος Πάνος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Αστικές Συγκοινωνίες...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
15
από Τζιβελού Νέλλη, Καλαπούτη Αλεξάνδρα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Αστικές Συγκοινωνίες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Τόσκας Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Αστικές Συγκοινωνίες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Ζέκος Κ., Κουφοδήμου Ε., Μπέρλερ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Αστικές Συγκοινωνίες...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

18
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Αστικές Συγκοινωνίες...
Το πλήρες κείμενο

19
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Αστικές συγκοινωνίες...

Διεθνείς οργανισμοί
20
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Αστικές συγκοινωνίες...

Διεθνείς οργανισμοί