1
από Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Αστική κατοικία:Αρχιτεκτονική-Αθήνα...

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Αστική κατοικία:Αρχιτεκτονική-Αθήνα...

Βιβλίο