1
από Μαντάς Νεοκλής
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Αστική Κοινωνιολογία...

Εισήγηση ημερίδας
2
από Μελικούδη Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Αστική Κοινωνιολογία...

Εισήγηση ημερίδας
3
από Κούρτη Παρασκευή
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Αστική Κοινωνιολογία...

Εισήγηση ημερίδας
4
από Χατζησάββα Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Αστική Κοινωνιολογία...

Εισήγηση ημερίδας
5
από Αθανασίου Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Αστική Κοινωνιολογία...

Εισήγηση ημερίδας
6
από Τεντοκάλη Βάνα, Κουζούπη Ασπασία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Αστική Κοινωνιολογία...

Εισήγηση ημερίδας
7
από Καλδής Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Αστική Κοινωνιολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Κουτσουμπός Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Αστική κοινωνιολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Αναγνώστου Αγγελική
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Αστική κοινωνιολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Πινακάς Αγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Αστική Κοινωνιολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Κουδούνη Αμαλία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Αστική Κοινωνιολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Πορτοκάλης Βαλέριαν, Στούμπου Ξένια
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Αστική Κοινωνιολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
13
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
15
Θέματα: '; ...ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Συνέδριο
17
από Χριστοδούλου Χάρις
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
18
από Καραθανάσης Δημήτριος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
19
από Kim SeoRan, Sin YeongMun, Lee Hyojoon, Lee GilHun
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Θέματα: '; ...ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
20
από Μπρεγιάννης Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο