1
από Κονταξής Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Αστικοί Συνεταιρισμοί...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
3
από Διδάγγελος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Αστικοί Συνεταιρισμοί...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Τριάντου Λαμπρινή
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Αστικοί Συνεταιρισμοί...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
5
από Τοματσοπούλου Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Αστικοί Συνεταιρισμοί...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου