7
8
11
από Μπαντής Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Ασυνέχειες Πετρωμάτων...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Καζίλης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Ασυνέχειες Πετρωμάτων...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
14
από Μαρίνος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Ασυνέχειες Πετρωμάτων...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
15
από Σακελλαρίου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Ασυνέχειες Πετρωμάτων...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου