1
από Lyons T.J., Scott W.D.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Ατμοσφαιρική πίεση:Μετεωρολογία...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Ατμοσφαιρική πίεση:Μετεωρολογία...

Βιβλίο