4
από Τζανακάκης Ιάσων, Σίδερης Κοσμάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
8
από Κανιτάκη Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Παπανικολάου Κ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
13
από Τελωνιάτη Δέσποινα
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
14
από Βογιατζής Χρήστος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
18
από Γαρατζιώτης Γ., Corradi M., Khurana R., Magarotto R.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Τρέζος Κωνσταντίνος Γ., Σφήκας Ιωάννης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου