1
από Κουτρομάνος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Αχελώος: Η βέλτιστη διαχείριση (2005: Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
2
από Κουλουμπής Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Αχελώος: Η βέλτιστη διαχείριση (2005: Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
3
από Μυλόπουλος Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Αχελώος: Η βέλτιστη διαχείριση (2005: Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
4
από Καλαούζης Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Αχελώος: Η βέλτιστη διαχείριση (2005: Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
5
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Αχελώος: Η βέλτιστη διαχείριση (2005: Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Τασιός Ν., Σαμπατακάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Αχελώος: Η βέλτιστη διαχείριση (2005: Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Γκανής Μάκης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Αχελώος: Η βέλτιστη διαχείριση (2005: Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Τσικνάκου Γιούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Αχελώος: Η βέλτιστη διαχείριση (2005: Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας