1
από Ψαρρός Δημητρός Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Αϊβαλί (Τουρκία)...

Βιβλίο
2
από Sahin Nariman, Παπασωτηρίου Δημήτρης, Harmansah Omur
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Αϊβαλί (Τουρκία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Ψαρρός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Αϊβαλί (Τουρκία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Ψαρρός Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Αϊβαλί (Τουρκία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού