Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Συστήματα πληροφοριών 73 Οργάνωση βιβλιοθηκών 45 Υπηρεσίες πληροφοριών 38 Βιβλιοθήκες 36 Βάσεις δεδομένων:Βιβλιοθηκονομία 35 Υπηρεσίες πληροφοριών-Υπολογιστές 34 Αυτοματοποίηση:Υπηρεσίες πληροφοριών 33 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
5
από Τσακαρέστου Μπέτυ
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
6
από Τσακόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
7
από Μπίσας Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
8
από Γιαννίμπας Διονύσης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
9
από Αγάθος Μιχαήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...

Διδακτορική Διατριβή
10
από Σαμολαδάς Στυλιανός
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
11
από Casson Lionel
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...

Συνέδριο
13
από Ζερβός Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...

Ημερίδα
15
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...

Συνέδριο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...

Βιβλιογραφία
17
από Τρίγκας Ελευθέριος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία
18
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...

Συνέδριο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ...

Συνέδριο