2
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...

Βιβλίο
4
από Τσαγκαράκης Μαρίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση σεμιναρίου
5
από Κόκκας Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση σεμιναρίου
6
από Μυλωνάς Σωτήριος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση σεμιναρίου
7
από Χατζηγιάννης Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση σεμιναρίου
8
από Πιτταράς Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση σεμιναρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
13
από Βασενχόβεν Λουδοβίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
15
από Λώλος Σαράντης
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
16
από Καλοφωλιάς Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
17
από Χατζαντώνης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
20
από Χατζημιχαηλίδου Μαρία - Μικέλα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...

Διπλωματική Εργασία