1
από Αθανασίου Ερση, Κουτρούλης Αριστοτέλης
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
2
από Ρεζίτη Ιωάννα Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...

Βιβλίο
5
από Καδίτη Ελένη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
7
από Τσαγκαράκης Μαρίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση σεμιναρίου
8
από Πιτταράς Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Κόκκας Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση σεμιναρίου
10
από Μυλωνάς Σωτήριος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση σεμιναρίου
11
από Χατζηγιάννης Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση σεμιναρίου
12
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
14
από Βασενχόβεν Λουδοβίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
15
από Χατζαντώνης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
17
από Χατζημιχαηλίδου Μαρία - Μικέλα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...

Διπλωματική Εργασία