Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών 41 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 37 Διάβρωση:Αντοχή υλικών 37 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 4 Διάβρωση κραμάτων:Αντοχή υλικών 3 Διάβρωση μετάλλων:Αντοχή υλικών 3 Δομικός σίδηρος:Αντοχή υλικών 3 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
3
από Slavoshevskaya L., Smolyanitskaya O., Mozgovoy V.S., Petrova S.L., Rybalchencko O.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Gorbushina Anna A., Krumbein Wolfgang E., Vlasov Dmitry Yu.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Πανταζίδου Α., Θεουλάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Γκιργκινούδη Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
7
από Stein K., Μακρής Παναγιώτης Αλέξ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
8
από Appleman B.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Διεθνείς οργανισμοί
9
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Διεθνείς οργανισμοί
10
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Διδακτορική Διατριβή
15
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
16
από During E., Darin-Drabkin H.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
17
από Κρητικού Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Διπλωματική Εργασία
18
από LANDORUM J.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
19
από Dillon C.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο