1
από Μιχαλοπούλου Κατερίνα Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Βακτηριολογία...

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Θαλάσσια βακτηριολογία...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Εργαστήρια:Βακτηριολογία-Εγχειρίδια...

Φυλλάδιο
4
από Berg G., SAFFERMAN ROB., Dahling D.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Εργαστήρια:Βακτηριολογία-Εγχειρίδια...

Βιβλίο
5
από Chantereau J..
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Βακτηριολογία...

Βιβλίο
6
από Prescott Samuel Cate, Winslow C.-E
Στοιχεία έκδοσης: 1931
Θέματα: '; ...Βακτηριολογία...

Βιβλίο
7
από Jordan E.
Στοιχεία έκδοσης: 1929
Θέματα: '; ...Βακτηριολογία...

Βιβλίο