1
Αρχιτέκτονας: Κάλκος Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς
Θέματα: '; ...Βαρβάκειο Λύκειο...

Κτίριο
2
Θέματα: '; ...Βαρβάκειο Λύκειο Διευθυντής...

Μηχανικός