1
από Μαλάκης Ευθύμιος
Στοιχεία έκδοσης: 1940
...Βασιλικό Θέατρο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
από Μαλάκης Ευθύμιος
Στοιχεία έκδοσης: 1940
...Βασιλικό Θέατρο...
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
3
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Βασιλικό Θέατρο...

Μηχανικός