2
από Ιωαννίδου Νικολία
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Βενετία (Ιταλία)...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Βενετία (Ιταλία)...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

4
...Βενετία (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
6
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Βενετία (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο

7
από Αγαπητός Ξάνθης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Βενετία (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο

9
από Nicol Donald M.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Βενετία (Ιταλία)...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Βενετία (Ιταλία)...

Βιβλίο
11
από Nicol Donald M.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Βενετία (Ιταλία)...

Βιβλίο
12
από Michieletto Piero, Morelli Marina
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Βενετία (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Turkington A.V., Smith B.J., Whalley W.B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Βενετία (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Camuffo Dario, Sturaro Giovanni, Valentino Antonio
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Βενετία (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Spadea Piera, Perusini Teresa, Perusini Giusi, Scarpa Cristina
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Βενετία (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Lazzarini Lorenzo, Restucci Amerigo
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Βενετία (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Modena C., Sandri G., Valluzzi M.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Βενετία (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Basso Amalia Donatella
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Βενετία (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Fresa Franca-Marina, Bassotto Lucia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Βενετία (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Βενετία (Ιταλία)...

Οπτικός δίσκος