3
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Βερολινο...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Βερολίνο...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Βερολίνο...

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...Σαρλότεμπουργκ (Βερολίνο)...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Βερολίνο...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...Βερολίνο (Γερμανία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Παπαμάρκου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1938
...Βερολίνο (Γερμανία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από March Werner
Στοιχεία έκδοσης: 1937
...Βερολίνο (Γερμανία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
Στοιχεία έκδοσης: 1936
...Βερολίνο (Γερμανία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
Στοιχεία έκδοσης: 1936
...Βερολίνο (Γερμανία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Οικονόμου Αγγελος Ηρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1932
...Βερολίνο (Γερμανία)...
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
15
Στοιχεία έκδοσης: 1931
...Βερολίνο (Γερμανία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
Στοιχεία έκδοσης: 1931
...Βερολίνο (Γερμανία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
Στοιχεία έκδοσης: 1906
...Βερολίνο (Γερμανία)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
Πολιτικός Μηχανικός
...Βερολίνο...

Μηχανικός
19
Μηχανολόγος
...Βερολίνο...

Μηχανικός
20
Μηχανικός
Θέματα: '; ...Γερμανία Βερολίνο...

Μηχανικός