1
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Βιβλία Κατάλογοι Ελλάδα...

Οπτικός δίσκος
2
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Βιβλία Κατάλογοι Ελλάδα...

Οπτικός δίσκος
3
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Πληροφοριακά βιβλία:Βιβλιογραφίες...

Βιβλίο
4
από Καραβίας Νότης Διον.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Βιβλία Κατάλογοι Ελλάδα...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Πληροφοριακά βιβλία:Βιβλιογραφίες...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Πληροφοριακά βιβλία:Βιβλιογραφίες...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Θέματα: '; ...Βιβλία Κατάλογοι Ελλάδα...

Βιβλίο
8
από Cheney F.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
Θέματα: '; ...Πληροφοριακά βιβλία:Βιβλιογραφίες...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Θέματα: '; ...Βιβλία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Θέματα: '; ...Βιβλία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Θέματα: '; ...Βιβλία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Θέματα: '; ...Βιβλία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Θέματα: '; ...Βιβλία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Θέματα: '; ...Βιβλία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
Στοιχεία έκδοσης: 1949
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Β'. Νέα βιβλία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
Στοιχεία έκδοσης: 1949
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Νέα περιοδικά - βιβλία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Lehmann Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1942
Θέματα: '; ...Λογιστικά βιβλία...

Βιβλίο
20
από Weigmann Walter
Στοιχεία έκδοσης: 1940
Θέματα: '; ...Λογιστικά βιβλία...

Βιβλίο