42
...Βιβλιοθήκες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
45
...Βιβλιοθήκες...

Μελέτη
49
Αρχιτέκτονες: Jacobsen H., Συμεών Ανδρέας, Κολλάρος Αλέξανδρος, Κονταράτος Σάββας
Διεύθυνση: Αγία Παρασκευή, Γραβιάς 6
...Βιβλιοθήκες...

Κτίριο
50
από Affleck, Desbarats, Δημακόπουλος Δημήτρης, Lebensold, Sise
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Βιβλιοθήκες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
51
από Τομπάζης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1963
...Βιβλιοθήκες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
52
Στοιχεία έκδοσης: 1961
...Βιβλιοθήκες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
53
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...Βιβλιοθήκες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
54
από Παπαχρήστου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...Βιβλιοθήκες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
55
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Βιβλιοθήκες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
57
Αρχιτέκτονας: Τόμσον Στιούαρτ
Διεύθυνση: Αθήνα, Πρόποδες Λυκαβηττού
...Βιβλιοθήκες...

Κτίριο
58
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου
...Βιβλιοθήκες...

Κτίριο