1
από Καραβίας Νότης Διον.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών...

Βιβλίο
2
από Κορδώσης Μιχάλης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Καμπούρογλου Δημήτριος Γρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1922
...Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών...

Βιβλίο
4
από Καμπούρογλου Δημήτριος Γρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1920
...Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών...

Βιβλίο
5
από Καμπούρογλου Δημήτριος Γρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1891
...Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών...

Βιβλίο
6
από Καμπούρογλου Παντολέων
Στοιχεία έκδοσης: 1883
...Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών...

Βιβλίο
7
από Βικέλας Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1874
...Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών...

Βιβλίο
8
από Σουρμελής Διονύσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1842
...Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών...

Βιβλίο