1
από Παπαδάκη Π., Ζάβρας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Βιογραφία...

Βιβλίο
2
από Παπακωνσταντίνου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Βιογραφία...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Βιογραφία-Εγκυκλοπαίδειες,Λεξικά...

Λεξικό
4
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Βιογραφια...

Βιβλίο
5
από Ξυριτάκης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Βιογραφία...

Βιβλίο
6
από Παπαζαχαρίου Εμμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Βιογραφία...

Διάλεξη
7
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Βιογραφία...

Βιβλίο
8
από Kothe R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Βιογραφία...

Βιβλίο
10
από Κοκολάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Βιογραφία...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Βιογραφία...

Βιβλίο
12
από Γεωργακάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Βιογραφία...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Βιογραφία...

Βιβλίο
16
από Παλιούρας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Θέματα: '; ...Βιογραφία...

Βιβλίο
17
από Γκιόλιας Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Θέματα: '; ...Βιογραφία...

Βιβλίο
18
από Χολέβας Ιωάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970
Θέματα: '; ...Βιογραφία...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
19
από Κιτσίκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Θέματα: '; ...Βιογραφία...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Θέματα: '; ...Βιογραφία...

Φυλλάδιο